آموزش تار پونک

1397/05/14
آموزش تار غرب تهران 1
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 44246229

1397/08/23
آموزش سه تار در مرزداران آموزشگاه موسیقی چکاد 1
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/05/17
آموزشگاه موسیقی اورنگ در پونک,منطقه5 1
اپراتور پیام اول , تهران , 44849693-44849694

1397/07/25
آموزش تار و سه تار غرب تهران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/05/17
آموزشگاه موسیقی نی نوا در ونک,منطقه3
اپراتور پیام اول , تهران , 09190030255