آموزش خصوصی گیتار و آواز

1397/11/25
آموزش گيتار پاپ
حمید چیت ساز , تهران , 09195149701

1397/11/25


1399/05/25

1399/08/14
آموزش گیتار توسط مدرس خانوم
حمید چیت ساز , تهران ,

1399/11/15
آموزش موسیقی خصوصی در شمال تهران
اپراتور پیام اول , تهران , 09192341061