آموزش دف در شمال تهران

1399/11/15
آموزش موسیقی خصوصی در شمال تهران
اپراتور پیام اول , تهران , 09192341061

1396/12/23
تدریس خصوصی دف و تنبک
اپراتور پیام اول , تهران , 09192341061

1397/05/23
آموزشگاه موسیقی سورنا در ستارخان,منطقه2
اپراتور پیام اول , تهران ,