آموزش سه تار ستارخان

1397/08/23
آموزش سه تار در مرزداران آموزشگاه موسیقی چکاد 1
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/08/29
آموزش سه تار غرب تهران آموزشگاه موسیقی چکاد 1
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/04/19

1397/04/14

1397/07/25
آموزش تار و سه تار غرب تهران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/05/23
آموزشگاه موسیقی سورنا در ستارخان,منطقه2
اپراتور پیام اول , تهران ,