آموزش طراحی و خیاطی در محدوده ضرابخانه

1402/09/04
آموزش دوخت لباس زیر زنانه در کرج 1
بهار شجاعتی , البرز , 09123308978

1402/08/28
بهترین آموزشگاه خیاطی مردانه در شهر کرج 1
بهار شجاعتی , البرز , 09102703114

1398/02/29
آموزشگاه طراحی دوخت در سردارجنگل 1
بهار شجاعتی , تهران , 02144463599

1402/09/11
بهترین آموزشگاه طراحی دوخت در شهر کرج
بهار شجاعتی , البرز , 09123308978

1397/11/25

1398/02/29
آموزشگاه طراحی دوخت در پونک
بهار شجاعتی , تهران , 02144463599

1396/11/02
آموزش خیاطی در ضرابخانه
زینب مومنی , تهران , 02144386106