آموزش موسیقی ستارخان

1397/05/14
آموزش تار غرب تهران 1
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 44246229

1397/05/16
آموزش آواز سنتی در مرزداران غرب تهران 1
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/05/23
آموزش کمانچه غرب تهران در مرزداران آموزشگاه موسیقی چکاد 1
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/10/17
آموزش قانون غرب تهران آموزشگاه موسیقی چکاد 1
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1398/05/02
آموزش تار در مرزداران غرب تهران آموزشگاه موسیقی چکاد 1
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144246229

1397/11/25

1397/05/28
آموزش نی غرب تهران در مرزداران آموزشگاه موسیقی چکاد
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/05/29

1397/06/10

1397/05/10
آموزشگاه موسیقی چکاد - غرب تهران - مرزداران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/06/26
آموزش گیتار غرب تهران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/07/25
آموزش تار و سه تار غرب تهران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1398/02/04
دوره بازی و موسیقی در مرزداران غرب تهران
سمانه رضایی , تهران , 02144245641

1398/02/03
گروه کر بزرگسالان غرب تهران
سمانه رضایی , تهران , 02144245641

1399/12/20
کلاس موسیقی کودک شمال تهران
اپراتور 102 , تهران , 09916371098

1399/12/19
آموزشگاه موسیقی میرداماد
بهار شجاعتی , تهران , 02188203264

1397/09/06
بهترین آموزشگاه موسیقی در نیایش
بهار شجاعتی , تهران , 02144389801

1398/07/17
آموزش ترومپت و توبا در ستارخان
آوای ماهان , تهران , ۰۲۱۶۶۵۳۰۰۳۴

1398/07/17
آموزش کمانچه در ستارخان
آوای ماهان , تهران , 02166530034-02166530052

1397/08/15
آموزشگاه موسیقی فادو غرب تهران
آموزشگاه موسیقی فادو , تهران , 44416028
 1  2  بعدی