آموزش ویلن ستارخان

1397/06/10
آموزش ویلن غرب تهران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/05/13
آموزشگاه موسیقی چکاد - آموزش ویلن در مرزداران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/06/26
آموزش خصوصی ویلن غرب تهران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/07/25
آموزش ویلن (ویولون) در مرزداران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/08/02
آموزش ویلن (ویولن) غرب تهران- استاد مونا نوری
آموزشگاه موسیقی فادو , تهران , 44416028

1397/05/23
آموزشگاه موسیقی سورنا در ستارخان,منطقه2
اپراتور پیام اول , تهران ,