آموزش گیتار در استدیو

1397/11/25


1398/02/23

1399/08/14
آموزش گیتار توسط مدرس خانوم
حمید چیت ساز , تهران ,

1398/02/23

1400/08/19
استودیو ضبط موسیقی در شرق تهران
میلاد شکری زاده , تهران , ---