آموزش گیتار غرب تهران

1397/08/15
آموزش گیتار فلامنکو و پاپ غرب تهران 1
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/05/13
آموزش گیتار در مرزداران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/06/26
آموزش گیتار غرب تهران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/08/02
آموزش گیتار الکتریک و آکوستیک در مرزداران غرب تهران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/08/29
بهترین مدرس گیتار غرب تهران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/11/25
آموزش گيتار پاپ
حمید چیت ساز , تهران , 09195149701

1397/11/25