استاد ویلن حرفه ای

1400/08/19
استودیو ضبط موسیقی در شرق تهران
میلاد شکری زاده , تهران , ---

1397/05/23
آموزشگاه موسیقی سورنا در ستارخان,منطقه2
اپراتور پیام اول , تهران ,