بهترین رادیولوژی دندان در نیاوران

1402/04/27
رادیولوژی دندان در ملارد
بهار شجاعتی , تهران , 02144389801

1400/01/01
رادیولوژی دندان در نیاوران
اپراتور 102 , تهران , 02122291130

1400/01/01
رادیولوژی دندان در تجریش
اپراتور 102 , تهران , 02122291130

1401/07/25
رادیولوژي فک و صورت در نوبنیاد
بهار شجاعتی , تهران , 02144389801

1401/07/24
رادیولوژی دندان در اتوبان بابایی
بهار شجاعتی , تهران , 02144389801

1400/09/03
رادیولوژی فک و صورت و دهان در پاسداران
بهار شجاعتی , تهران , 02144389801

1400/09/07
رادیولوژی فک و صورت و دهان در شمال تهران
بهار شجاعتی , تهران , 02144389801

1400/09/07
رادیولوژی فک و صورت و دهان در منطقه 3
بهار شجاعتی , تهران , 02144389801