رادیولوژی درفرمانیه

1399/10/13
رادیولوژی دندان در فرمانیه 1
اپراتور 102 , تهران , 02122291130

1400/01/01
رادیولوژی دندان در کاشانک
اپراتور 102 , تهران , 02122291130

1400/01/01
رادیولوژی دندان در نیاوران
اپراتور 102 , تهران , 02122291130

1401/07/25
رادیولوژي فک و صورت در نوبنیاد
بهار شجاعتی , تهران , 02144389801

1401/07/25
رادیولوژی دندان در شهرک محلاتی
بهار شجاعتی , تهران , 02144389801

1401/07/24
رادیولوژي دندان در هروی
بهار شجاعتی , تهران , 02144389801