روانشناس بالینی

1397/09/10
بهترین روانپزشک در شرق تهران 10
ترانه سیجانی , تهران , ۰۲۱۲۲۲۶۰۰۶۷ - ۰۹۱۲۸۲۲۷۱۶۵

1397/11/03
بهترین کلینیک روانپزشکی در جنوب تهران 1
اپراتور پیام اول , تهران , 02155963885

1399/10/18
مرکز مشاوره در آلستوم
اپراتور آگهی 80 , تهران , 02144276456

1397/08/26

1398/05/16
مرکز مشاوره حس خوب در غرب تهران ,منطقه5
اپراتور پیام اول , تهران , 44943026

1397/11/23
بهترین دکتر مشاور خانواده در تهران
ترانه سیجانی , تهران , 09372612205