سرمایه گذاری در کارخانه قیر

1399/10/07
وام آزاد و تامین سرمایه روی سند خودرو یکساعته تهران 7
اپراتور پیام اول , تهران , ۰۹۱۲۲۱۷۲۱۹۸

1398/06/06
نیازمند سرمایه گذار در اصفهان
اپراتور اگهی اصفهان , اصفهان , 09137271233

1398/06/06
سرمایه گذاری در شرکت مهر آفتاب در اصفهان
اپراتور اگهی اصفهان , اصفهان , 03137814246

1398/06/06
سرمایه گذاری عالی در اصفهان
اپراتور اگهی اصفهان , اصفهان , 03135279320

1398/04/21
فرصت شغلی مناسب با خرید دستگاه تولید اسکاج در اصفهان
اپراتور اگهی اصفهان , اصفهان , 03133455088

1396/03/15
وام و سرمایه آزادموجوداست
مشاورین مالی گروه سرمایه , تهران , http://azimsazan.ir/

1395/11/04
فروش کارخانه قیر فعال
مجتمع تهران پاسارگاد , تهران , 09133206133