فنی و حرفه ای


1398/07/23

1398/07/17
کارگاه مجهز ابزار دقیق در آموزشگاه آپادانا
آموزشگاه آپادانا , تهران , 021-66749731

1398/07/17
کارگاه مجهز ابزار دقیق در آموزشگاه آپادانا
آموزشگاه آپادانا , تهران , 021-66749731

1395/10/24
مجتمع فنی میرعلوی
محسن عبادی , تهران , 02186085407