هودلامینار

1397/09/21
رویه سکو های آزمایشگاهی
به آزماسکوسامان , تهران , 02156717307 - 02156715589

1397/09/21
چشم شوی اضطراری
به آزماسکوسامان , تهران , 02156717307 - 02156715589

1397/09/21
دوش و چشم شوی
به آزماسکوسامان , تهران , 02156717307 - 02156715589

1397/09/21
شیرآلات آزمایشگاهی
به آزماسکوسامان , تهران , 02156717307 - 02156715589

1397/09/21
سینک آزمایشگاهی
به آزماسکوسامان , تهران , 02156717307 - 02156715589

1397/09/21
ميز ترازو‎‎طرح سوئدي
به آزماسکوسامان , تهران , 02156717307 - 02156715589

1397/09/21
ميز ترازو طرح آلمانی
به آزماسکوسامان , تهران , 02156717307 - 02156715589

1397/09/21
کمد کلین روم (اتاق پاک)
به آزماسکوسامان , تهران , 02156717307 - 02156715589

1397/09/21
کمد لباس با جاکفشی
به آزماسکوسامان , تهران , 02156717307 - 02156715589

1397/09/21
کمد مواد فرار
به آزماسکوسامان , تهران , 02156717307 - 02156715589

1397/09/21
کمد هرباریوم
به آزماسکوسامان , تهران , 02156717307 - 02156715589

1397/09/21
کفپوش اپوکسی
به آزماسکوسامان , تهران , 02156717307 - 02156715589

1397/09/21
اتاقک دوش هوا
به آزماسکوسامان , تهران , 02156717307 - 02156715589

1397/09/21
اتاق تمیز
به آزماسکوسامان , تهران , 02156717307 - 02156715589

1397/09/21
هواساز
به آزماسکوسامان , تهران , 02156717307 - 02156715589

1397/09/21
فیلتر هپا
به آزماسکوسامان , تهران , 02156717307 - 02156715589

1397/09/24
هود شیمیایی
به آزماسکوسامان , تهران , 02156715589

1397/09/24
هود شیمی درمانی
به آزماسکوسامان , تهران , 02156715589

1397/09/24
هود پاتوبیولوژی
به آزماسکوسامان , تهران , 02156715589

1397/09/24
هود پی سی آر
به آزماسکوسامان , تهران , 02156715589
 1  2  بعدی