وام خودرو

1400/03/251400/02/071399/07/05


1399/06/02
سرمایه گذاری می کنم
megasam , تهران , --

1399/05/08
سرمایه گذار هستم
megasam , تهران ,

1396/03/15
وام و سرمایه آزادموجوداست
مشاورین مالی گروه سرمایه , تهران , http://azimsazan.ir/

1395/11/16
استقلال خودرو
منصوری , تهران , 88900621
 1  2  بعدی