پرستار مرد

1397/04/19
خدمات پرستاری در خلیج فارس شمالی,منطقه18
اپراتور پیام اول , تهران , 021-44386106

1397/04/13
مرکز خدمات پرستاری در فیروز آبادی
اپراتور پیام اول , تهران , 021-44386106

1397/04/09
پرستاری کودک و سالمند و بیمار حوالی شیوا
اپراتور پیام اول , تهران , 021-44386106

1396/12/19
مرکز خدمات پرستاری
اپراتور پیام اول , تهران , 021-44386106

1395/12/26
پرستاری از بیمار در بیمارستان
شرکت موسسه امدادپرستاران طپش , تهران , 88863528

1395/11/24
موسسه پرستاری نیک فرزانگان آرامش
نیک فرزانگان آرامش , تهران , 44488721