پرس


1398/10/11
طراحی و ساخت دستگاه های پرس ضایعات
ابرسازان , تهران , 09123711580

1397/09/14
خدمات پرسکاری غفوری
ghafour9392@gmail.com , تهران , 09125095365