کتاب بورس

1400/02/09
بلاک چین-بیت کوین سایر ارزهای رمز نهاد و کاربردهای دیگر
کتابفروشی تخصصی بورس , اصفهان , 09302222962

1400/02/09
کتاب راهنمای تجارت ارز دیجیتال
کتابفروشی تخصصی بورس , اصفهان , 09302222962

1400/02/06
هنر جنگ در بازار بورس
کتابفروشی تخصصی بورس , اصفهان , 09302222962

1400/02/06

1400/01/31
سبک زندگی یک معامله گر در بازارهای مالی
کتابفروشی تخصصی بورس , اصفهان , 09302222962

1400/01/31
سرمایه گذاری جسورانه و فرآیند مبتکرانه
کتابفروشی تخصصی بورس , اصفهان , 09302222962

1400/01/29
کتاب معامله گر منظم
کتابفروشی تخصصی بورس , اصفهان , 09302222962

1400/01/29
کتاب بورس باز
کتابفروشی تخصصی بورس , اصفهان , 09302222962

1400/01/25
کتاب راهنمای جامع معامله گر الکترونیک بورس های بین الملل
کتابفروشی تخصصی بورس , اصفهان , 09302222962

1400/01/25
کتاب اصول ثروت ملل
کتابفروشی تخصصی بورس , اصفهان , 09302222962

1400/01/24
کتاب سیری در سرزمین بیت کوین
کتابفروشی تخصصی بورس , اصفهان , 09302222962

1400/01/24
کتاب میلیاردرهای بیت کوین
کتابفروشی تخصصی بورس , اصفهان , 09302222962

1400/01/22
معاملات سریع (اسکالپ) با پرایس اکشن
کتابفروشی تخصصی بورس , اصفهان , 09302222962

1400/01/21
کتاب پرایس اکشن جلد1(ساختار بازار)
کتابفروشی تخصصی بورس , اصفهان , --

1400/01/18
واگرایی ها
کتابفروشی تخصصی بورس , اصفهان , --

1400/01/17
رکن سوم بازار
کتابفروشی تخصصی بورس , اصفهان , --

1400/01/17
کتاب استراتژیست
کتابفروشی تخصصی بورس , اصفهان , --

1400/01/19
کتاب پرایس اکشن محدوده های معامله
کتابفروشی تخصصی بورس , اصفهان , --

1399/11/20
کتاب اسکالپ-کتابفروشی تخصصی بورس
کتابفروشی تخصصی بورس زیتون , اصفهان ,