کوره کالیبراسیون محیط خشک 600درجه

1397/04/17
حمام منفی
پیمان صیادی , تهران , 09374008773

1397/04/17
کوره 1200 درجه طرح پگاسوس
پیمان صیادی , تهران , 09374008773

1396/12/28
کوره کالیبراسیون
پیمان صیادی , تهران , 09374008773

1396/12/28
حمام کالیبراسیون
پیمان صیادی , تهران , 09374008773

1395/11/03
کوره کالیبراسیون محیط خشک 600درجه
پیمان صیادی , البرز , 09374008773