لوازم :: مهندسی

فروش انواع لودسل زمیک و کلی در ظرفیت و مدلهای مختلف

فروش انواع لودسل زمیک و کلی در ظرفیت و مدلهای مختلف
  • تاریخ ثبت: 1399/03/05
  • بازدید: 634 بار

فروش انواع لودسل از ظرفیت های یک تن تا دویست تن

لودسل زمیک مدل L6N

لودسل زمیک مدل BM11

لودسل زمیک Zemic  مدل B3G کلاس C3 ظرفیت 5 تن

لودسل زمیک H8C با ظرفیت مناسب

فروش ویژه   لودسل na1 50 kg  معادل L6d زمیک  لودسل na151  معادل لودسل تبدیلی

لودسل کششی زمیک 5 تن H3-5T

لودسل زمیک تک پایه 100 کیلوگرم L6N L6N-100KG

لودسل 100 کیلویی زمیک مدل L6E کلاس C3

لودسل پیچشی زمیک مدل ZEMIC BM24R

لودسل زمیک L6N کلاس C3 ظرفیت ۳۰kg

لودسل زمیک مدل BM11 کلاس C3 ظرفیت ۲۰۰kg

لودسل زمیک مدل BM11 کلاس C3 ظرفیت ۳۵۰ کیلوگرم

لودسل زمیک مدل BM11 کلاس C3 ظرفیت ۵۰ کیلوگرم

لودسل زمیک مدل BM11 کلاس C3 ظرفیت ۵۰۰ کیلوگرم

لودسل زمیک مدل H2F کلاس C2 ظرفیت ۱۰ تن

لودسل زمیک مدل H2F کلاس C2 ظرفیت ۲ تن

لودسل زمیک مدل H2F کلاس C3 ظرفیت ۱ تن

لودسل زمیک مدل H3 کلاس C3 ظرفیت ۱٫۵ تن

لودسل زمیک مدل H3 کلاس C3 ظرفیت ۱۰ تن

لودسل زمیک مدل H3 کلاس C3 ظرفیت ۱۰۰ کیلوگرم

لودسل زمیک مدل H3 کلاس C3 ظرفیت ۱۵۰ کیلوگرم

لودسل زمیک مدل H3 کلاس C3 ظرفیت ۱۵تن

لودسل زمیک مدل H3 کلاس C3 ظرفیت ۲۰ تن

لودسل زمیک مدل H3 کلاس C3 ظرفیت ۲۵ کیلوگرم

لودسل زمیک مدل H3 کلاس C3 ظرفیت ۲۵۰ کیلوگرم

لودسل زمیک مدل H3 کلاس C3 ظرفیت ۳۰ تن

لودسل زمیک مدل H3 کلاس C3 ظرفیت ۳۰۰ کیلوگرم

لودسل زمیک مدل H3 کلاس C3 ظرفیت ۳۰۰۰ کیلوگرم

لودسل زمیک مدل H3 کلاس C3 ظرفیت ۵ تن

لودسل زمیک مدل BM11 کلاس C3 ظرفیت ۲۰۰kg

لودسل زمیک مدل BM11 کلاس C3 ظرفیت ۳۵۰ کیلوگرم

لودسل زمیک مدل BM11 کلاس C3 ظرفیت ۵۰ کیلوگرم

لودسل زمیک مدل BM11 کلاس C3 ظرفیت ۵۰۰ کیلوگرم

لودسل زمیک مدل H2F کلاس C2 ظرفیت ۱۰ تن

لودسل زمیک مدل H2F کلاس C2 ظرفیت ۲ تن

لودسل زمیک مدل H2F کلاس C3 ظرفیت ۱ تن

لودسل زمیک مدل H3 کلاس C3 ظرفیت ۱٫۵ تن

لودسل زمیک مدل H3 کلاس C3 ظرفیت ۱۰ تن

لودسل زمیک مدل H3 کلاس C3 ظرفیت ۱۰۰ کیلوگرم

لودسل زمیک مدل H3 کلاس C3 ظرفیت ۱۵۰ کیلوگرم

لودسل زمیک مدل H3 کلاس C3 ظرفیت ۱۵تن

لودسل زمیک مدل H3 کلاس C3 ظرفیت ۲۰ تن

لودسل زمیک مدل H3 کلاس C3 ظرفیت ۲۵ کیلوگرم

لودسل زمیک مدل H3 کلاس C3 ظرفیت ۲۵۰ کیلوگرم

لودسل زمیک مدل H3 کلاس C3 ظرفیت ۳۰ تن

لودسل زمیک مدل H3 کلاس C3 ظرفیت ۳۰۰ کیلوگرم

لودسل زمیک مدل H3 کلاس C3 ظرفیت ۳۰۰۰ کیلوگرم

لودسل زمیک مدل H3 کلاس C3 ظرفیت ۵ تن

لودسل زمیک مدل BM11 کلاس C3 ظرفیت ۲۰۰kg

لودسل زمیک مدل BM11 کلاس C3 ظرفیت ۳۵۰ کیلوگرم

لودسل زمیک مدل BM11 کلاس C3 ظرفیت ۵۰ کیلوگرم

لودسل زمیک مدل BM11 کلاس C3 ظرفیت ۵۰۰ کیلوگرم

لودسل زمیک مدل H2F کلاس C2 ظرفیت ۱۰ تن

لودسل زمیک مدل H2F کلاس C2 ظرفیت ۲ تن

لودسل زمیک مدل H2F کلاس C3 ظرفیت ۱ تن

لودسل زمیک مدل H3 کلاس C3 ظرفیت ۱٫۵ تن

لودسل زمیک مدل H3 کلاس C3 ظرفیت ۱۰ تن

لودسل زمیک مدل H3 کلاس C3 ظرفیت ۱۰۰ کیلوگرم

لودسل زمیک مدل H3 کلاس C3 ظرفیت ۱۵۰ کیلوگرم

لودسل زمیک مدل H3 کلاس C3 ظرفیت ۱۵تن

لودسل زمیک مدل H3 کلاس C3 ظرفیت ۲۰ تن

لودسل زمیک مدل H3 کلاس C3 ظرفیت ۲۵ کیلوگرم

لودسل زمیک مدل H3 کلاس C3 ظرفیت ۲۵۰ کیلوگرم

لودسل زمیک مدل H3 کلاس C3 ظرفیت ۳۰ تن

لودسل زمیک مدل H3 کلاس C3 ظرفیت ۳۰۰ کیلوگرم

لودسل زمیک مدل H3 کلاس C3 ظرفیت ۳۰۰۰ کیلوگرم

لودسل زمیک مدل H3 کلاس C3 ظرفیت ۵ تن

لودسل کلی مدل L6d کلاس C3  ظرفیت 6 کیلوگرم

لودسل  zsfy ساخت چین  کلی به ظرفیت 30 تن کلاس C3 

 لودسل سوها شامل

 Single Point AB120 / AB130 / AB140

Shear Beam SB210 / LB210

S – Beam SS300 / LS300

Shear Beam LBB200

Miniature SM600E / SM601 / SM603

Low Profile SL410 / LL410

 

   


ارسال پیام به آگهی دهنده (رضا هاشمي)

ارسال نظر برای آگهی فروش انواع لودسل زمیک و کلی در ظرفیت و مدلهای مختلف

Captcha image

آخرین آگهی های مهندسی