آگهی های برق صنعتی

1400/11/24
سیم و کابل البرز پژواک
25

سیم و کابل البرز پژواک

بهار شجاعتی / تلفن :02144389801

1401/03/01
سیم و کابل صنعتی در تهران
24

سیم و کابل صنعتی در تهران ,نماینده رسمی سیم و کابل خراسان, 09121017876

operator106 / تلفن :02133531079

1400/11/30
لیست قیمت داکت دانوب لاله زار تهران
20

لیست قیمت داکت دانوب لاله زار تهران, داکت ساده , داکت شیاردار ,

بهار شجاعتی / تلفن :02133118098

1401/03/30
پخش سیم و کابل نوید در لاله زار تهران
8

پخش سیم و کابل نوید در لاله زار تهران , 33987680-40662901

بهار شجاعتی / تلفن :02133987680

1401/03/25
فروشگاه برق صنعتی و ساختمانی در تهران
6

فروشگاه برق صنعتی و ساختمانی در تهران, فروشگاه برق صنعتی و ساختمانی برقستان, 09371246715

operator106 / تلفن : 02133937449

1401/06/30
فروش تابلو برق صنعتی در مازندران
6

فروش تابلو برق صنعتی در مازندران, برقستان, 09371246715

operator106 / تلفن : 02133937449

1401/08/02
فروش تابلو برق در کردستان
5

فروش تابلو برق در کردستان , فروشگاه برق صنعتی و ساختمانی برقستان, 09371246715

operator106 / تلفن :09371246715

1401/08/02
فروش تابلو برق در کرمانشاه
5

فروش تابلو برق در کرمانشاه , فروشگاه برق صنعتی و ساختمانی برقستان, 09371246715

operator106 / تلفن :09371246715

1401/07/02
فروش تابلو برق صنعتی در کرمان
5

فروش تابلو برق صنعتی در کرمان, برقستان, 09371246715

operator106 / تلفن :02133937449

1401/06/30
فروش تابلو برق صنعتی در هرمزگان
5

فروش تابلو برق صنعتی در هرمزگان, برقستان, 09371246715

operator106 / تلفن : 02133937449

1401/03/02
سیم و کابل صنعتی در بوشهر
5

سیم و کابل صنعتی در بوشهر 09121017876

بهرنگي بهرنگي / تلفن :09121017876

1401/07/06
فروش تابلو برق صنعتی در چابهار
3

فروش تابلو برق صنعتی در چابهار, برقستان, 09371246715

operator106 / تلفن :02133937449

1401/06/14
فروش محصولات فوتک در لاله زار , منطقه ۱۲
1

فروش محصولات فوتک در لاله زار , منطقه ۱۲ 09121890709 پارس سنسور با مارک فوتک به عنوان یکی از قدیمی‌ترین فوتک مغازه های بازار فروش ویژه سنسور و اتوماسیون صنعتی فوتک

زیبا حسینی / تلفن :09121890709

1401/08/25
فروش پایه چراغ خیابانی در زنجان
1

فروش پایه چراغ خیابانی در زنجان 09122422569 تولیدکننده پایه چراغ صنایع روشنایی کوشاگران امید 

admin102 / تلفن :09122422569

1401/08/25
نمایندگی رسمی فروش محصولات آلتون رای
1

نمایندگی رسمی فروش محصولات آلتون رای 66720599 - 66718013

بهار شجاعتی / تلفن :66720599 - 66718013

1401/06/23
فروش محصولات آتونیکس در لاله زار, منطقه ۱۲
1

پارس سنسور 09121890709 فروش محصولات اتونیکس در لاله زار, منطقه ۱۲ فروش سنسور اتونیکس در لاله زار سنسور القایی دوسیمه اتونیکس در لاله زار

زیبا حسینی / تلفن :09121890709

1400/02/27
فروش سیم و کابل در لاله زار
1

فروش سیم و کابل در لاله زار فروشگاه,فروشگاه نیرو توان ۳۳۹۸۰۸۸۶ -۳۳۹۸۰۵۷۴-۰۹۱۲۱۰۶۳۴۸۸ -۰۹۱۲۴۲۶۲۸۰۴

اپراتور ثبت آگهی / تلفن :02133980886

1401/07/23
فروش تابلو برق در خراسان رضوی
1

فروش تابلو برق در خراسان رضوی ,فروش تابلو برق در مشهد, فروشگاه برق صنعتی و ساختمانی برقستان , 09371246715

operator106 / تلفن :09371246715

1401/07/23
فروش تابلو برق در بوشهر
1

فروش تابلو برق در بوشهر, فروش تابلو برق در کنگان, فروشگاه برق صنعتی و ساختمانی برقستان , 09371246715 فروش تابلو برق در بوشهر ,فروش تابلو برق در کنگان, فروشگاه برق صنعتی و ساختمانی برقستان

operator106 / تلفن :09371246715

1401/07/06
قیمت کابل مسی در لاله زار
1

قیمت کابل مسی در لاله زار,۳۳۹۸۰۸۸۶ -۳۳۹۸۰۵۷۴-۰۹۱۲۱۰۶۳۴۸۸-۰۹۱۲۴۲۶۲۸۰۴فروشگاه نیرو توان لاله زار جنوبی،پاساژ بوشهری،طبقه زیر همکف،پلاک۷۵

اپراتور ثبت آگهی / تلفن :02133980574

1401/07/06
نمایندگی فروش سیم و کابل باختر
1

نمایندگی فروش سیم و کابل باختر,۳۳۹۸۰۸۸۶ -۳۳۹۸۰۵۷۴-۰۹۱۲۱۰۶۳۴۸۸ -۰۹۱۲۴۲۶۲۸۰۴فروشگاه نیرو تواندلاله زار جنوبی،پاساژ بوشهری،طبقه زیر همکف،پلاک۷۵

اپراتور ثبت آگهی / تلفن :02133980574

1401/07/06
نمایندگی سیم و کابل میکرومکس در لاله زار
1

نمایندگی سیم و کابل میکرومکس در لاله زار,۳۳۹۸۰۸۸۶ -۳۳۹۸۰۵۷۴-۰۹۱۲۱۰۶۳۴۸۸ -۰۹۱۲۴۲۶۲۸۰۴ فروشگاه نیرو توانلاله زار جنوبی،پاساژ بوشهری،طبقه زیر همکف،پلاک۷۵

اپراتور ثبت آگهی / تلفن :02133980574

1401/07/06
نمایندگی سیم و کابل افق البرز در لاله زار
1

نمایندگی سیم و کابل افق البرز در لاله زار,فروشگاه نیرو توان ۳۳۹۸۰۸۸۶ -۳۳۹۸۰۵۷۴-۰۹۱۲۱۰۶۳۴۸۸ -۰۹۱۲۴۲۶۲۸۰۴ لاله زار جنوبی،پاساژ بوشهری،طبقه زیر همکف،پلاک۷۵

اپراتور ثبت آگهی / تلفن :02133980574

1401/07/06
لیست قیمت سیم و کابل در تهران
1

لیست قیمت سیم و کابل در تهران,۳۳۹۸۰۸۸۶ -۳۳۹۸۰۵۷۴-۰۹۱۲۱۰۶۳۴۸۸ -۰۹۱۲۴۲۶۲۸۰۴ فروشگاه نیرو توان لاله زار جنوبی،پاساژ بوشهری،طبقه زیر همکف،پلاک۷۵

اپراتور ثبت آگهی / تلفن :02133980574

1401/07/04
نمایندگی سیم و کابل سپهر البرز در لاله زار
1

نمایندگی سیم و کابل سپهر البرز در لاله زار,فروشگاه نیرو توان ۳۳۹۸۰۸۸۶ -۳۳۹۸۰۵۷۴ - ۰۹۱۲۱۰۶۳۴۸۸ -۰۹۱۲۴۲۶۲۸۰۴ لاله زار جنوبی،پاساژ بوشهری،طبقه زیر همکف،پلاک۷۵

اپراتور ثبت آگهی / تلفن :02133980574

1401/07/04
نمایندگی سیم و کابل خراسان افشارنژاد در لاله زار
1

نمایندگی سیم و کابل خراسان افشارنژاد در لاله زار ۳۳۹۸۰۸۸۶ -۳۳۹۸۰۵۷۴ -۰۹۱۲۱۰۶۳۴۸۸-۰۹۱۲۴۲۶۲۸۰۴ فروشگاه نیرو توان لاله زار جنوبی،پاساژ بوشهری،طبقه زیر همکف،پلاک۷۵

اپراتور ثبت آگهی / تلفن :02133980574

1401/07/04
بورس ملزومات صنعتی در لاله زار تهران
1

بورس ملزومات صنعتی در لاله زار تهران,۳۳۹۸۰۸۸۶ -۳۳۹۸۰۵۷۴ - ۰۹۱۲۱۰۶۳۴۸۸ -۰۹۱۲۴۲۶۲۸۰۴ فروشگاه نیرو توان لاله زار جنوبی،پاساژ بوشهری،طبقه زیر همکف،پلاک۷۵

اپراتور ثبت آگهی / تلفن :02133980886

1401/07/04
قیمت انواع لوله خرطومی در لاله زار تهران
1

قیمت انواع لوله خرطومی در لاله زار تهران,۳۳۹۸۰۸۸۶ -۳۳۹۸۰۵۷۴ -۰۹۱۲۱۰۶۳۴۸۸ -۰۹۱۲۴۲۶۲۸۰۴ لاله زار جنوبی،پاساژ بوشهری،طبقه زیر همکف،پلاک۷۵

اپراتور ثبت آگهی / تلفن :02133980886

1401/07/04
بورس لوازم روشنایی در تهران
1

بورس لوازم روشنایی در تهران,۳۳۹۸۰۸۸۶ - ۳۳۹۸۰۵۷۴ - ۰۹۱۲۱۰۶۳۴۸۸ - ۰۹۱۲۴۲۶۲۸۰۴ لاله زار جنوبی،پاساژ بوشهری،طبقه زیر همکف،پلاک۷۵

اپراتور ثبت آگهی / تلفن :02133980574

1401/07/02
فروش تابلو برق صنعتی در آذربایجان شرقی 
1

فروش تابلو برق صنعتی در آذربایجان شرقی ,برقستان, 09371246715

operator106 / تلفن :02133937449

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 

برق صنعتی چیست؟


در ساده ترین و روان ترین تعریف میتوانیم بگوییم برق صنعتی یعنی کاربرد برق در صنعت.اینکه انرژی الکتریکی در یک کارگاه یا کارخانه صنعتی به چه صورت استفاده یا کنترل می شود میتواند جزء تعریف برق صنعتی باشد.
اما موارد خاصی هم دراین تعریف وجود دارد که نادیده گرفته شده است.مثلا تکنیکها و روش هایی که برای کنترل و استفاده از برق در صنعت استفاده می شود،درساختمان های مسکونی، تجاری، بیمارستانهاو…هم کاربرد دارد.
پس میتوانیم بگوییم برق صنعتی عبارت است از روشها و تکنیک هایی جهت کنترل و استفاده از برق در صنعت وساختمان.
شاید در ذهن به این صورت تداعی شود که برق صنعتی یعنی شبکه سه فاز و قدرت و تجهیزات قدرت،مثل موتورهای سه فاز،ژنراتورها یا ترانسهای قدرت.
اما روشن کردن یک موتور تک فاز،از نوع ۲خازنه به کمک دو خط فازو نول،ویک کلید صفر و یک در یک بالابر مصالح ساختمانی هم جزء مباحث برق صنعتی است.
یا روشن کردن تیرک های روشنایی در یک جاده برون شهری به کمک  یک یا چند کنتاکتور هم جزء مباحث برق صنعتی است.برای اینکه دید بهتری در مورد برق صنعتی پیدا کنیم بگذارید کمی دراین موضوع ریزتر شویم.
برق صنعتی شامل موارد زیر می باشد:
_وقتی کلید الکتریکی از نوع سه فاز را به کمک یک کلید صفرو یک گردان روشن و خاموش می کنیم.
_وقتی یک موتور تک فاز را به کمک کلیدگردان خاموش و روشن میکنیم.
_وقتی یک پمپ آب کشاورزی ویا یک پمپ شناور سه فاز را به کمک کلیدی به نام ستاره مثلث روشن و راه اندازی میکنیم.
_وقتی یک کمپرسور را به کمک یک کنتاکتور روشن و خاموش میکنیم.
_وقتی به کمک یک رله هوشمند یک موتور را کنترل میکنیم.
_زمانی که موتور یک نوار نقاله را روشن میکنیم.
_زمانی که برق سه فاز ورودی یک کارگاه را به کمک چند کلید اتوماتیک بین تجهیزات مختلف کارگاه  تقسیم میکنیم.
_زمانی که توان راکتیو یک کارگاه را به کمک چند عدد خازن کنترل و کاهش می دهیم.
_زمانی که مقدار جریان هر یک از فازهای یک کارگاه یا یک ساختمان مسکونی،تجاری را به کمک آمپرمتر دیجیتالی تابلویی برروی درب یک تابلو برق نمایش می دهیم.
_زمانی که روشنایی یک کارگاه رابه کمک یک کنتاکتور و دو شستی استارت و استاپ،خاموش و روشن میکنیم.
_وقتی که یک موتور سه فاز مربوط به راه اندازی نوار نقاله را به کمک دستگاهی بانام سافت استارت خیلی نرم و آرام راه اندازی میکنیم تا کمترین لرزشی در هنگام راه اندازی برروی نوار نقاله داشته باشیم.
_زمانی که میخواهیم دور یک موتور سه فاز رابه کمک دستگاهی بانام درایو الکتریکی کنترل کنیم.
_و صدها مورد دیگر که در این مطلب مجال گفتن تمامی آنها وجود ندارد.
تمامی این موارد یعنی همان حوزه برق صنعتی.