آگهی های مرکز و کمپ ترک اعتیاد

1401/04/29
مرکز مشاوره ترک اعتیاد در شرق تهران
11

مرکز مشاوره ترک اعتیاد در شرق تهران09123778560

اپراتور پیام اول / تلفن :09123778560

1400/07/23
کمپ اجباری چهار باغ
10

کمپ اجباری چهار باغ09123778560

اپراتور پیام اول / تلفن :09123778560

1400/08/01
کمپ اجباری شهر جدید هشتگرد
8

کمپ اجباری شهر جدید هشتگرد , 09123778560

اپراتور پیام اول / تلفن :09123778560

1400/07/29
کمپ اجباری اشتهارد
7

کمپ اجباری اشتهارد , 09123778560

اپراتور پیام اول / تلفن :09123778560

1400/08/02
کمپ اجباری نظرآباد
6

کمپ اجباری نظرآباد09123778560

اپراتور پیام اول / تلفن :09123778560

1402/03/28
کمپ اجباری در حصارک
6

کمپ اجباری در حصارک09123778560

اپراتور پیام اول / تلفن :09123778560

1402/03/23
کمپ ترک اعتیاد در اندیشه
6

کمپ ترک اعتیاد در اندیشه-09123778560

اپراتور پیام اول / تلفن :09123778560

1400/07/29
کمپ اجباری تنکمان
6

کمپ اجباری تنکمان, 09123778560

اپراتور پیام اول / تلفن :09123778560

1403/01/29
کمپ اجباری در اندیشه
5

کمپ اجباری در اندیشه-09123778560

اپراتور پیام اول / تلفن :09123778560

1401/11/19
کمپ ترک اعتیاد در شهران
5

کمپ ترک اعتیاد در شهران 09123778560  کمپ احیای زندگی سبز

اپراتور پیام اول / تلفن :09123778560  

1400/08/02
کمپ اجباری مشکین دشت
5

کمپ اجباری مشکین دشت⁦09123778560⁩

اپراتور پیام اول / تلفن :⁦09123778560⁩

1400/08/01
کمپ اجباری کمالشهر
5

کمپ اجباری کمالشهر , 09123778560

اپراتور پیام اول / تلفن :09123778560

1400/08/01
کمپ اجباری گلسار کرج
4

کمپ اجباری گلسار کرج , 09123778560

اپراتور پیام اول / تلفن :09123778560

1400/08/01
کمپ اجباری گرمدره
3

کمپ اجباری گرمدره , 09123778560

اپراتور پیام اول / تلفن :09123778560

1401/10/22
کمپ ترک اعتیاد در سعادت آباد
2

کمپ ترک اعتیاد در سعادت آباد 09123778560 کمپ احیای زندگی سبز

اپراتور پیام اول / تلفن :09123778560

1400/08/08
کمپ اجباری در شهریار
2

کمپ اجباری در شهریار09123778560

اپراتور پیام اول / تلفن :09123778560

1400/08/01
کمپ اجباری ماهدشت
2

کمپ اجباری ماهدشت ,⁦09123778560⁩

اپراتور پیام اول / تلفن :⁦09123778560⁩

1402/03/23
کمپ اجباری در سر آسیاب
1

کمپ اجباری در سر اسیاب-09123778560

اپراتور پیام اول / تلفن :09123778560

1402/03/17
کمپ اجباری در شهر قدس
1

کمپ اجباری در شهر قدس 09123778560

اپراتور پیام اول / تلفن :09123778560

1402/03/29
کمپ اجباری در اسلامشهر
1

کمپ اجباری در اسلامشهر09123778560

اپراتور پیام اول / تلفن :09123778560

1402/01/22
کلینیک ترک اعتیاد در منطقه 1
1

کلینیک ترک اعتیاد در منطقه 1 09123709242 و 02122890020  نورو کمپ  (مرکز جامع درمان اعتیاد)    

admin102 / تلفن :02122890020

1402/01/22
کلینیک ترک اعتیاد در اقدسیه
1

کلینیک ترک اعتیاد در اقدسیه 09393709242 و02122890020و 09123709242 نورو کمپ  (مرکز جامع درمان اعتیاد)    

admin102 / تلفن :02122890020

1402/01/22
کلینیک ترک اعتیاد در شریعتی
1

کلینیک ترک اعتیاد در شریعتی 09393709242 و02122890020و 09123709242 نورو کمپ  (مرکز جامع درمان اعتیاد)    

admin102 / تلفن :02122890020

1402/01/22
کلینیک ترک اعتیاد در فرمانیه
1

کلینیک ترک اعتیاد در فرمانیه 09393709242 و02122890020 و 09123709242 نورو کمپ  (مرکز جامع درمان اعتیاد)

admin102 / تلفن :02122890020

1402/01/22
کلینیک ترک اعتیاد در تجریش
1

کلینیک ترک اعتیاد در تجریش 09393709242 و02122890020و 09123709242 نورو کمپ  (مرکز جامع درمان اعتیاد)    

admin102 / تلفن :02122890020

1402/01/22
کلینیک ترک اعتیاد در قیطریه
1

کلینیک ترک اعتیاد در قیطریه 09393709242 و02122890020و 09123709242 نورو کمپ  (مرکز جامع درمان اعتیاد)    

admin102 / تلفن :02122890020

1402/01/22
کلینیک ترک اعتیاد در هروی
1

کلینیک ترک اعتیاد در هروی 09393709242 و02122890020و 09123709242 نورو کمپ  (مرکز جامع درمان اعتیاد)    

admin102 / تلفن :02122890020

1402/01/22
کلینیک ترک اعتیاد در شمال تهران
1

کلینیک ترک اعتیاد در شمال تهران 09393709242 و02122890020و 09123709242 نورو کمپ  (مرکز جامع درمان اعتیاد)    

admin102 / تلفن :02122890020

1402/01/22
کلینیک ترک اعتیاد در نیاوران
1

کلینیک ترک اعتیاد در نیاوران 09393709242 و02122890020 و 09123709242 نورو کمپ  (مرکز جامع درمان اعتیاد)    

admin102 / تلفن :02122890020

1402/01/22
کلینیک ترک اعتیاد در پاسداران
1

کلینیک ترک اعتیاد در پاسداران 09393709242 و02122890020و 09123709242 نورو کمپ  (مرکز جامع درمان اعتیاد)    

admin102 / تلفن :02122890020

 1  2  3  4 

مرکز و کمپ ترک اعتیاد-درمانگاه ترک اعتیاد