آگهی های پیش دبستانی و دبستان

1398/03/28
پیش دبستانی در جنت آباد
1

پیش دبستانی در جنت آباد

خانم رها / تلفن :02144828623

1398/03/28
پیش دبستانی در شهران
1

پیش دبستانی کیمیا بهترین و برترین پیش دبستانی غرب تهران

خانم رها / تلفن :02144828623

1398/02/09
بهترین پیش دبستانی در رسالت
1

بهترین پیش دبستانی در رسالت ۷۷۲۷۴۲۴۰ پیش دبستانی اندیشه نو 

داداشی / تلفن :02177274240

1397/10/04
پیش دبستان و دبستان نبض رویش,دبستان و پیش دبستان در بلوار گلها

پیش دبستان و دبستان نبض رویش,دبستان و پیش دبستان در بلوار گلها

اپراتور پیام اول 1 / تلفن :021-44728506

1397/12/18
دبستان دخترانه آزاده,دبستان دولتی دخترانه آزاده,دبستان دخترانه در لشکرک

دبستان دخترانه آزاده,دبستان دولتی دخترانه آزاده,دبستان دخترانه در لشکرک

اپراتور پیام اول 2 / تلفن :021-22489300

1397/12/18
پیش دبستان دخترانه گلهای زندگی,پیش دبستان غیردولتی گلهای زندگی,پیش دبستان دخترانه در فشم

پیش دبستان دخترانه گلهای زندگی,پیش دبستان غیردولتی گلهای زندگی,پیش دبستان دخترانه در فشم

اپراتور پیام اول 2 / تلفن :021-26503920

1397/12/18
پیش دبستان دخترانه گل نرگس,پیش دبستان غیردولتی دخترانه گل نرگس,پیش دبستان دخترانه در تجریش

پیش دبستان دخترانه گل نرگس,پیش دبستان غیردولتی دخترانه گل نرگس,پیش دبستان دخترانه در تجریش

اپراتور پیام اول 2 / تلفن :021-22031718

1397/12/18
پیش دبستان دخترانه قائم,پیش دبستان غیر دولتی دخترانه قائم,پیش دبستان دخترانه در مینی سیتی

پیش دبستان دخترانه قائم,پیش دبستان غیر دولتی دخترانه قائم,پیش دبستان دخترانه در مینی سیتی

اپراتور پیام اول 2 / تلفن :021-22451738

1397/12/18
پیش دبستان دخترانه فرهنگ نو,پیش دبستان غیردولتی فرهنگ نو,پیش دبستان دخترانه در فرمانیه

پیش دبستان دخترانه فرهنگ نو,پیش دبستان غیردولتی فرهنگ نو,پیش دبستان دخترانه در فرمانیه

اپراتور پیام اول 2 / تلفن :021-22811186

1397/12/18
پیش دبستان دخترانه فرشتگان یاسین,پیش دبستان غیردولتی دخترانه فرشتگان یاسین,پیش دبستان دخترانه در تجریش

پیش دبستان دخترانه فرشتگان یاسین,پیش دبستان غیردولتی دخترانه فرشتگان یاسین,پیش دبستان دخترانه در تجریش

اپراتور پیام اول 2 / تلفن :021-22397443

1397/12/18
پیش دبستان دخترانه فرزانه علم,پیش دبستان غیردولتی دخترانه فرزانه علم,پیش دبستانه دخترانه در لواسان

پیش دبستان دخترانه فرزانه علم,پیش دبستان غیردولتی دخترانه فرزانه علم,پیش دبستانه دخترانه در لواسان

اپراتور پیام اول 2 / تلفن :021-26552780

1397/12/18
پیش دبستان دخترانه غنچه های فردا,پیش دبستانه دخترانه غیردولتی غنچه های فردا,پیش دبستان دخترانه در مقدس اردبیلی

پیش دبستان دخترانه غنچه های فردا,پیش دبستانه دخترانه غیردولتی غنچه های فردا,پیش دبستان دخترانه در مقدس اردبیلی

اپراتور پیام اول 2 / تلفن :021-22434430

1397/12/18
پیش دبستان دختران ضحی,پیش دبستان دخترانه غیردولتی ضحی,پیش دبستان دخترانه در ولنجک

پیش دبستان دختران ضحی,پیش دبستان دخترانه غیردولتی ضحی,پیش دبستان دخترانه در ولنجک

اپراتور پیام اول 2 / تلفن :021-22405004

1397/12/18
پیش دبستان دخترانه شوکا,پیش دبستان غیردولتی دخترانه شوکا,پیش دبستان دخترانه در فرمانیه

پیش دبستان دخترانه شوکا,پیش دبستان غیردولتی دخترانه شوکا,پیش دبستان دخترانه در فرمانیه

اپراتور پیام اول 2 / تلفن :021-26123901

1397/12/08
پیش دبستان دخترانه شمسا,پیش دبستان دخترانه غیر دولتی شمسا,پیش دبستان دخترانه در کاشانک

پیش دبستان دخترانه شمسا,پیش دبستان دخترانه غیر دولتی شمسا,پیش دبستان دخترانه در کاشانک

اپراتور پیام اول 2 / تلفن :021-26124305

1397/12/08
پیش دبستان دخترانه شکوفه,پیش دبستان دخترانه شکوفه,پیش دبستان دخترانه در اقدسیه

پیش دبستان دخترانه شکوفه,پیش دبستان دخترانه شکوفه,پیش دبستان دخترانه در اقدسیه

اپراتور پیام اول 2 / تلفن :021-22951110

1397/12/08
پیش دبستان شکوفا,پیش دبستان غیردولتی شکوفا,پیش دبستان شکوفا در فرمانیه

پیش دبستان شکوفا,پیش دبستان غیردولتی شکوفا,پیش دبستان شکوفا در فرمانیه

اپراتور پیام اول 2 / تلفن :021-22679615

1397/12/08
پیش دبستان دخترانه سما,پیش دبستان دخترانه سما در شریعتی,پیش دبستان دخترانه در شریعتی

پیش دبستان دخترانه سما,پیش دبستان دخترانه سما در شریعتی,پیش دبستان دخترانه در شریعتی

اپراتور پیام اول 2 / تلفن :021-22234227

1397/12/08
پیش دبستان دخترانه سعادت,پیش دبستان دخترانه غیردولتی سعادت,پیش دبستان دخترانه در ولنجک

پیش دبستان دخترانه سعادت,پیش دبستان دخترانه غیردولتی سعادت,پیش دبستان دخترانه در ولنجک

اپراتور پیام اول 2 / تلفن :021-22284441

1397/12/08
پیش دبستان دخترانه سپهرشماره2,پیش دبستان دخترانه غیر دولتی سپهرشماره2,پیش دبستان سپهر شماره2 در دیباجی

پیش دبستان دخترانه سپهرشماره2,پیش دبستان دخترانه غیر دولتی سپهرشماره2,پیش دبستان سپهر شماره2 در دیباجی

اپراتور پیام اول 2 / تلفن :021-22285686

1397/12/08
پیش دبستان دخترانه سایه,پیش دبستان غیردولتی دخترانه سایه,پیش دبستان دخترانه در شمیرانات

پیش دبستان دخترانه سایه,پیش دبستان غیردولتی دخترانه سایه,پیش دبستان دخترانه در شمیرانات

اپراتور پیام اول 2 / تلفن :021-26512602

1397/12/08
پیش دبستان دخترانه سارا,پیش دبستانه دخترانه غیردولتی سارا,پیش دبستان دخترانه در اتوبان ارتش

پیش دبستان دخترانه سارا,پیش دبستانه دخترانه غیردولتی سارا,پیش دبستان دخترانه در اتوبان ارتش

اپراتور پیام اول 2 / تلفن :021-22456031

1397/12/08
پیش دبستانه دخترانه ریحانه,پیش دبستان دخترانه غیردولتی روشنگر,پیش دبستان دخترانه ریحانه در شریعتی

پیش دبستانه دخترانه ریحانه,پیش دبستان دخترانه غیردولتی روشنگر,پیش دبستان دخترانه ریحانه در شریعتی

اپراتور پیام اول 2 / تلفن :021-22234229

1397/12/08
پیش دبستان دخترانه روشنگر,پیش دبستان دخترانه غیر دولتی روشنگر,پیش دبستان دخترانه در ولنجک

پیش دبستان دخترانه روشنگر,پیش دبستان دخترانه غیر دولتی روشنگر,پیش دبستان دخترانه در ولنجک

اپراتور پیام اول 2 / تلفن :021-22421634

1397/12/08
پیش دبستان دخترانه رشد نو,پیش دبستان دخترانه غیر دولتی رشدنو,پیش دبستان دخترانه در مقدس اردبیلی

پیش دبستان دخترانه رشد نو,پیش دبستان دخترانه غیر دولتی رشدنو,پیش دبستان دخترانه در مقدس اردبیلی

اپراتور پیام اول 2 / تلفن :021-22401770

1397/12/08
پیش دبستان دخترانه رشد,پیش دبستان دخترانه غیر دولتی رشد,پیش دبستان دخترانه رشد در فرمانیه

پیش دبستان دخترانه رشد,پیش دبستان دخترانه غیر دولتی رشد,پیش دبستان دخترانه رشد در فرمانیه

اپراتور پیام اول 2 / تلفن :021-22214955

1397/12/08
پیش دبستان دخترانه زکریای رازی,پیش دبستان غیر دولتی دخترانه زکریای رازی,پیش دبستان دخترانه در دزاشیب

پیش دبستان دخترانه زکریای رازی,پیش دبستان غیر دولتی دخترانه زکریای رازی,پیش دبستان دخترانه در دزاشیب

اپراتور پیام اول 2 / تلفن :021-22733523

1397/12/08
پیش دبستان دخترانه حلما,پیش دبستان دخترانه حلما در ازگل,پیش دبستان دخترانه غیردولتی حلما

پیش دبستان دخترانه حلما,پیش دبستان دخترانه حلما در ازگل,پیش دبستان دخترانه غیردولتی حلما

اپراتور پیام اول 2 / تلفن :021-22490753

1397/12/08
پیش دبستان دخترانه تقوا,پیش دبستان دخترانه در کامرانیه,پیش دبستان دخترانه غیردولتی تقوا

پیش دبستان دخترانه تقوا,پیش دبستان دخترانه در کامرانیه,پیش دبستان دخترانه غیردولتی تقوا

اپراتور پیام اول 2 / تلفن :021-22808512

1397/12/08
پیش دبستان دخترانه تزکیه,پیش دبستان دخترانه غیر دولتی تزکیه,پیش دبستان دخترانه در منطقه1

پیش دبستان دخترانه تزکیه,پیش دبستان دخترانه غیر دولتی تزکیه,پیش دبستان دخترانه در منطقه1

اپراتور پیام اول 2 / تلفن :021-22489550

 1  2 

اساسی ترین اهداف در پیش دبستان

• زمینه یادگیری مفاهیم ریاضی، استدلال و زبان آموزی غیرمستقیم فراهم می شود.
• محور آموزش ها بازی است.
• بر مهارت های ظریف دست تاکید می شود
• رابط مهد با دبستان است .
• آموزش نحوه ارتباط با بزرگترها مطرح است .
• نخستین مکان جدی است .
  
پیش دبستان :نکات و اشتباهات رایج
نوعی تغییر در باور عمومی نسبت به دوره کودکی و هدف مهد کودک  ایجاد شده که از ایده «محافظت» و “لذت” از کودکان به سوی «آمادگی» ایشان تغییر یافته است.که البته موجب کاهش مطلوبیت این دوره برای کودکان می شود.
به  ارتباط حیاتی میان کودک و مربی توجه کنیم,آموزش رسمى احتیاطا از ٧سالگى تمام تازه اما در پیش دبستان هر آموزشى مبتنى بر استعدادیابى است و پرورش مهارتهاى اولیه عمومى و پرورش استعداد مشروط بر تشخیص فنى استعداد کودکانِ امروز تکالیف بیشتری انجام می‌دهند، اما کمتر می‌آموزند زیرا همان سیاست‌هایی که آموزش جدی را به سطوح پایین‌ترِ سنی سوق داده موجب شده که کودکان   مهارت‌های کمتری را بیاموزند.
کلاس‌های پیش‌دبستانی به ‌صورت روزافزون به مکان‌هایی اضطراب‌آور تبدیل شده  که در آن‌ها، مربیان با تحت فشار قرار دادن کودکان آن‌ها را وادار می‌کنند تا مثلا پیش از بازی کردن «تکالیف» خود را تمام کنند
شمار زیادی از این کودکان فاقد مهارت‌های زبانی کافی برای تعریف داستانی ساده و یا کنار هم‌گذاشتن واژه‌ها و جملات هستند. آن‌ها نمی‌توانند شباهت‌های مفهومی را درک کنند و مثلاً مشابهت میان رگ‌های روی یک برگ و رگ‌های دستشان را بفهمند.
تمرکز اصلی در سالهای پیش از دبستان نباید صرفاً آموزش واژگان و خواندن را شامل شود، بلکه باید مهارت‌های سخن گفتن و شنیدن را  به کودکان آموخت. ما تأثیر حیاتیِ گفتگوی مستقیم و کنترل‌نشده را بر ارتقای فرآیندهای ادراکی کودکان کم‌سن فراموش کرده‌ایم.
 الگوهای متن ‌محور و استاندارد و رفتارهایی مانند آموختن فهرست واژگان و شناسایی اشکال و رنگ‌ها را موجب می‌شود,این در حالی است که آموزش پیچیده، و تلفیقی ارزش خود را از دست می‌دهد.
لازم نیست بچه ها خواندن و نوشتن را پیش از مدرسه یاد بگیرند چون معمولا این خواندن و نوشتن بیشتر از اینکه اعتماد به نفس بچه ها را بالا ببرد، باعث غرور و ایجاد اعتماد به نفس کاذب در آنها و حتی والدین می شود. این کار انگیزه لازم را برای یادگیری در کودکان از بین می برد.علاوه بر این، خیلی وقت ها این کودکان را به عنوان بچه های بیش فعال نزد ما می آورند چون کنار همکلاسی هایی می نشینند که تازه از آموزش الفبا شروع کرده اند ولی برای آنها مطالب تکراری است بنابراین انگیزه لازم برای حضور در مدرسه را ندارند و شروع به بازیگوشی می کنند و این می تواند برای بچه ها، خانواده ومربیان مشکل ساز باشد،
خصوصیات کودک و محیط در این دوره
خصوصیات محیطی می تواند به محیط مطلوب، شادی بخش و برخوردار از حداقل امکانات لازم باشد. باید وسایل و ابزار، متناسب با سن و داشتن مربیانی آگاه و توانمند اشاره کرد .
خصوصیات کودک
آمادگی جسمانی، وضعیت تواناییهای حرکتی مناسب کودک, مدرسه انبوهی از تکالیف نوشتاری با مداد و مداد رنگی دارد. که اگر کودک با انجام آنها مشکل داشته باشد، مدرسه برای او به محیطی کسل کننده و سخت تبدیل می‌شود همچنین به آمادگی اجتماعی وی باید توجه شود .
تفاوتهای اساسی پیش دبستان در مهد و مدرسه
•    در مهدکودک ها شرایط مکانی و برنامه ها مطابق نیازهای کودکان در سنین پیش از دبستان طراحی می شود,در حالیکه در مدارس فضا و امکانات موجود براساس نیاز کودکان در دوره سنی بالای ۶ سال تا ۱۲ سال طراحی گشته اند
•    عدم توجه مدارس به تفاوت های فردی واختلاف سن، توجه به ویژگی های رشد شناختی و اجتماعی کودکان
•    عدم وجود فضای مجزا برای کودکان مقطع پیش دبستان و  امکان نظارت و کنترل بر روی کودکا ن در مدرسه کمتر است
•    یک کودک ریز جثه ممکن است در مهد کودک مشکلی نداشته باشد، اما  در مدرسه چنین نیست .
•    تنوع برنامه ها و فعالیت های شاد در مهدکودک ها
•    تفاوت ساعت کاری مدارس در مقایسه با مهد کودک ها

نکاتی برای موفقیت کودک در مدرسه

هر سال، مدرسه ها که باز می شود، انگار با شروع درس و مدرسه موجی از مشکل ها و سوال های بی پاسخ به سوی والدین، به خصوص آنهایی که کودکشان کلاس اولی هستند، هجوم می آورد. جالب اینکه گاهی حتی دیگر زمینه های زندگی کودک هم با رفتنش به مدرسه از روال عادی خارج می شود. کم نیستند والدینی که برای مشاوره می آیند و نمی دانند با بچه ای که تا به حال لجباز و بدغذا نبوده یا مشکل هایی از این قبیل نداشته، چه کنند. 
قبل از بررسی هر مشکلی باید بپذیریم کودکی که از خانه راهی مدرسه می شود و به طور همزمان درگیر چند مشکل خواهد شد و تا او بتواند خود را با این مشکل ها سازگار کند، امکان دارد دچار حالت های عاطفی نامناسبی شود. کودک قطعا به تدریج می تواند این مشکل های نسبتا بزرگ را حل کند اما نیاز دارد او را درک کنیم.
جدا شدن از محیط امن خانوادگی، مواجه شدن با مقررات محیط مدرسه، روبرو شدن با نظم و ترتیبی که لازمه آموزش است و کوشش ذهنی ارادی در درک و فهم مطالب برای موفقیت در امور تحصیلی از جمله مشکل های بچه ها در بدو ورود به مدرسه است.
والدینی که کلاس اولی در خانه دارند امسال مهرماه برایشان با هر سال متفاوت بوده است. آنها سعی کردند که فرزند خود را برای مدرسه آماده کنند و از خرید وسایل گرفته تا صحبت درباره مدرسه کارهایی را انجام دادند که فرزندشان با دل قرص تری پا به مدرسه بگذارد. 
نکاتی برای افزایش موفقیت کودک در مدرسه :
1. تنظیم ساعات خواب
اگر کودک شما جزو بچه هایی است که پیش از این ساعات خواب منظمی داشته است از این جهت مشکلی نخواهید داشت اما در غیر این صورت بهتر است او را کم کم به ساعات خواب و بیداری جدید عادت دهید. به این شکل که هر شب او را وادار کنید که نیم ساعت الی سه ربع زودتر به رختخواب برود و از طرف دیگر صبح را یک ربع تا نیم ساعت زودتر از روز قبل از خواب برخیزد. به این شکل او به تدریج و با کمترین مقاومت به ساعات جدید عادت می کند. بهترین ساعات خواب برای کودکان مدرسه ای بین 9 شب تا 6 صبح است.

2.مهارت های ارتباط جمعی 
برای اینکه کودک شما با مدرسه راحت وفق پیدا کند و دوران تحصیلی خوبی را پشت سر بگذارد باید او را با مهارت های ارتباطی مخصوصا ارتباط جمعی آشنا کرده باشید. اما اگر پیش از این به این مساله توجه کافی نداشتید بهتر است از همین امروز دست به کار شوید و او را در ارتباط مثبت با هم سالان و هم کلاسی هایش راهنمایی کنید برای کودکانی که از اعتماد به نفس پایینی برخوردار هستند این ارتباط گرفتن دشوارتر است.

3. دوری از والدین 
یکی از مشکلاتی که کودک با پا گذاشتن به مدرسه با آن مواجه می شود دوری طولانی مدت از والدین است. او که پیش از این همیشه در کنار پدرومادرش بوده است حالا باید در یک محیط غریبه و با تعدادی از دانش آموزان در یک محیط به نام کلاس ساعات طولانی را بگذراند. این دوری برای کودک کمی سخت و استرس آور است 

4. آموزش برنامه ریزی
شروع مدرسه برای کودکان یک مقطع بسیار مهم است. کودک با مدرسه آموزش را به صورت جدی آغاز می کند و سبک جدیدی از زندگی را نیز تجربه خواهد کرد. او حالا لازم دارد که مفاهیمی مانند آداب نشستن بر سر کلاس، گوش دادن به درس، اجازه گرفتن از معلم برای خارج شدن از کلاس، احترام به قوانین و زندگی جمعی را فرابگیرد و خودش را با برنامه جدید زندگی اش که شامل بیدارشدن در ساعت خاص، برنامه ریزی برای رسیدگی به دروس، استراحت و بازی است، تطبیق دهد
5.. کتاب هایی که به شما کمک می کنند 
کتاب هایی در این زمینه وجود دارد که اگر والدین علاقه مند باشند می توانند آنها را مطالعه کنند. در این کتاب ها مسائل مختلف مربوط به مدرسه رفتن کودک به صورت جزئی مطرح شده است. اینکه در موارد مختلف والدین چه باید بکنند و چه بگویند و نیاز به آموزش چه موضوعاتی وجود دارد با طرح سوال و و راه حل های مناسب و کاربردی ارائه شده است
6. تغییرات را بشناسید 
والدین برای اینکه بتوانند به کودک خود کمک کنند تا سال تحصیلی خوبی را آغاز کند و به سرانجام برساند باید در مورد فضای مدرسه، قوانین، تغییرات شیوه های آموزشی و کتاب های درسی اطلاعات کافی داشته باشند. در صورت نداشتن تسلط کافی بر این مباحث نمی توانید راهنمای خوبی برای فرزندتان باشید.